معنی کلمه سبزی سرخ کرده به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سبزی به انگلیسی in اکتبر 29, 2019

معنی کلمه سبزی سرخ کرده به انگلیسی می شود Fried vegetables

Leave a Reply